Om oss


Familjehemkonsulenter Sverige AB erbjuder placeringar för barn och ungdomar anpassade efter den enskildes behov och självständighetsgrad. För de yngre eller för dem med behov av extra stöd och omsorg erbjuder vi konsulentstödda familjehem och jourhem, för dem som tagit ett steg längre mot självständighet erbjuder vi stödboende och till sist träningslägenheter över hela Sverige.

Vårt mål och vision är att erbjuda barnen ett tryggt och stabil tillvaro med en meningsfull fritid. Vi strävar efter god kvalité och god omsorg för våra placerade barn. Hos oss är alltid barnet i fokus.

Vår styrka är vår kulturella mångfald och vår mångsidiga och långa erfarenhet i arbete med ensamkommande barn. Vi lägger stort vikt att vårt samarbete med aktörer runt barnet fungerar på ett bra och smidigt sätt för barnets bästa. Vi anser att samverkan med barnet och övriga aktörer är viktigt därför utförs vårt arbete utifrån ett ”Vi-perspektiv”.