Så jobbar vi


På Familjehemkonsulenter Sverige AB jobbar vi aktivt för god samverkan med barnet i fokus.pexels-photo-3

Vi arbetar nära våra barn och ungdomar utifrån ett helhetsperspektiv och vi vet att man som ensamkommande barn är i stort behov av trygghet och tydlighet. Därför är vi med från start och följer ungdomarna hela placeringstiden.

Familjehemmet/ boendet och dess personal utgör basen utifrån vilken ungdomarna kan växa och utvecklas därför erbjuder vi handledning och praktiskt stöd till våra familjehem och personalgrupp, så att de kan vara goda ledare/föräldragestalter som visar på tålamod, förhandlingsförmåga, kärlek och omsorg men också sätta gränser, ta ansvar och visa vägen. Som extra stöd erbjuder vi även kontaktpersoner till våra ungdomar.

Till skillnad från barn som är placerade på boenden får familjehemsplacerade barn inte lika stor möjlighet till att skapa nätverk och relationer till andra ungdomar i liknande situationer, därför arrangerar vi på Familjehemskonsulenter gemensamma aktiviteter för våra familjehemsplacerade barn.