Våra verksamheter

Familjehemkonsulenter Sverige AB är ett företag som erbjuder placeringar för ensamkommande flyktingbarn anpassade efter den enskildes behov och självständighetsgrad. För de yngre eller för dem med behov av extra stöd och omsorg erbjuder vi konsulentstödda familjehem och jourhem, för dem som tagit ett steg längre mot självständighet erbjuder vi stödboende och till sist träningslägenheter över hela Sverige. Du kan läsa mer om våra olika verksamheter genom att klicka på knapparna.

image001

Scroll To Top