Våra verksamheter


Familjehemkonsulenter Sverige AB erbjuder placeringar för barn och ungdomar anpassade efter den enskildes behov och självständighetsgrad. För de yngre eller för dem med behov av extra stöd och omsorg erbjuder vi konsulentstödda familjehem och jourhem, för dem som tagit ett steg längre mot självständighet erbjuder vi stödboende och till sist träningslägenheter över hela Sverige.