Enskilt stödboende


Vi erbjuder ett antal stödboenden i form av kollektivt boende och enskilt stödboende. Vår målsättning är att ungdomarna ska klara av ett självständigt boende inom rimlig tid.

Våra stödboenden erbjuder bl.a. läxhjälp, handledning vid matlagning, mathandling, stöd i vardagen och kontakt med myndigheter. Vi erbjuder kontaktmannaskap för varje placerad ungdom och regelbunden kontakt med personal. Våra ungdomar får också hjälp i samhällsorientering och enskild handledning i olika samhällsfrågor. Våra ungdomar kommer också få stöd med att ta B-körkort.

Till huvudkontoret i Jakobsberg är ungdomarna välkomna om de vill prata med föreståndaren, få samtalsstöd eller extra läxhjälp.

Enskilt stödboende

För de ensamkommande flyktingbarn som snart ska fylla eller har fyllt 18 år  och som är redo att ta nästa steg mot ett självförsörjande liv driver Familjehemkonsulenter Sverige AB enskilda stödboenden.pexels-photo-10

Målet med våra enskilda stödboenden är att boendet ska vara en trygg och stabil miljö för ungdomen och att förbereda ungdomen stegvis mot eget boende, självförsörjning med integration i fokus. Vi vill att ungdomarna som skrivs ut från vår verksamhet ska vara självständiga och etablerade individer i samhället med skola som det viktigaste prioriteringsområdet.

Personal besöker ungdomen i dennes lägenhet minst 3 gånger i veckan beroende på behovet hos ungdomen. Inledningsvis har personalen daglig kontakt med den placerade ungdomen. Den placerade ungdomen får läxhjälp, stöd i vardagen med exempelvis matinköp, matlagning, kontakt med sjukvård och myndigheter, skolbesök, CV-skrivning och jobbletande.

Vi tycker att det är viktig att ungdomar har en meningsfull fritid och har som mål att alla våra inskrivna ungdomar har en fungerande fritidsaktivitet. Vårt mål är också att vi ska ha gemensamma aktiviteter/utflykter/studiebesök med våra ungdomar minst en gång i månaden.