Placera hos oss


På Familjehemkonsulenter Sverige AB strävar vi efter god kvalité och god omsorg för våra placerade barn. Hos oss är alltid barnet i fokus. För att det ska bli en trygg och bra start erbjuder vi transport vid hämtningar och andra besök.

Vid placering upprättas en genomförandeplan där barnet, god man och socialtjänsten är delaktiga. Våra personal följer upp barnet och är med hela vägen.
För barnets bästa och trygghet erbjuder vi praktiskt stöd med bl.a. transport, fritidsaktiviteter, tidsbokningar, kontakt med anhöriga, familjeanknytning, uppföljning av ärende m.m.

Är du intresserad av att placera hos oss? Eller har du några frågor?

I rutan nedan finner du våra kontaktuppgifter samt ett kontaktformulär.