Familjehem


För yngre ensamkommande flyktingbarn eller för dem med behov pexels-photo-1av extra stöd och omsorg erbjuder vi konsulentstödda familjehem och jourhem. Våra familjehem har ett brett mångkulturellt spektra och vi är noga med att utbilda våra familjehem om ensamkommande barn, asylprocessen och integration. Våra familjehem får extra stöd från oss gällande skolinskrivning, tand- och sjukvård samt diverse praktiskt arbete så som transporter.

Samtliga familjer som blir uppdragstagare hos Familjehemkonsulenter Sverige AB uppfyller föreskrifter och rekommendationer. Vi genomför en första utbildning och besöker familjehemmen innan en placering blir aktuell. Familjehemmen får kontinuerlig handledning och erbjuds löpande utbildningar. Till stöd för familjehemmen finns det praktiskt råd och stöd dygnet runt från en av våra konsulenter.