Placera hos oss


På Familjehemkonsulenter Sverige AB strävar vi efter god kvalité och god omsorg för våra placerade barn. Hos oss är alltid barnet i fokus.Våra familjer tar endast uppdrag genom oss och får som max ta emot tre barn åt gången. En placering hos oss sker alltid i samråd med det aktuella familjehemmet. För att det ska bli en trygg och bra start erbjuder vi transport vid hämtningar och andra besök.

Vid placering upprättas en genomförandeplan där barnet, familjehemmet, god man och socialtjänsten är delaktiga. Våra konsulenter följer upp barnet och är med hela vägen.
För att underlätta för våra familjehem, socialtjänsten och för barnets trygghet erbjuder vi praktiskt stöd med bl.a. transport, fritidsaktiviteter, tidsbokningar, kontakt med anhöriga, familjeanknytning, uppföljning av ärende m.m.

Är du intresserad av att placera hos oss? Eller har du några frågor?

I rutan nedan finner du våra kontaktuppgifter samt ett kontaktformulär.