Att vara familjehem


Vem som helst kan bli familjehem, ni kan bo i en lägenhet, hus eller på landet.
Du kan vara ensamstående, sambo, gift med eller utan barn. Det kan vara personer med heltidsarbete, deltidsarbete eller studerande.
pennburk Det viktiga är att barnet får en trygg och stabil tillvaro i hemmet med en meningsfull fritid. Att vara familjehem innebär att man kan ta emot barn och unga i sitt hem under en kortare eller längre period. Familjehemsföräldrar ger barnet trygghet och god omvårdnad. Familjen stödjer barnet i skolgången, sociala kontakter och fritidsaktiviteter. Det är alltid du som familjehem som tar beslut om det som handlar om barnets vardag och hemmets rutiner.
Det är viktig med ett nära samarbete mellan dig, din konsulent och barnets socialsekreterare för att en placering ska kunna fungera som bäst.

Ensamkommande barn

Det är många människor som är på flykt idag och många av dem är barn.  Barnen som kommer till Sverige är från olika delar av världen, exempelvis, Afghanistan, Eritrea, Syrien, Somalia, m.fl. En del barn flyr utan sina föräldrar. Många av barnen har sina föräldrar kvar i sina hemländer men det finns också barn som tappat kontakten med sin familj eller som inte har kvar någon anhörig vid liv. Dessa barn har inte sällan mycket i bagaget, därför är det viktig med god omsorg och en meningsfull vardag. Sverige är ett nytt och främmande land för barnen vilket gör att är viktig med tålamod och empati hos dig som familjehemsförälder. Ensamkommande barn har precis som alla andra barn rätt till skola, sjukvård och tandvård. Det är socialtjänsten som har huvudansvaret för dessa barn.

Hur går det till?

När en socialsekreterare ger oss på Familjehemkonsulenter Sverige AB en förfrågan om en placering i jourhem/familjehem så letar vi bland våra familjer efter den familj som kan vara mest lämpligt för just den placeringen. Om du/din familj bedöms vara den familj som matchar förfrågan blir du kontaktad av en familjehemskonsulent och får frågan om du har möjlighet att ta emot barnet. Om det inte är akut och placeringen inte måste ske omedelbart bokar vi in ett möte i ditt hem med barnet i fråga, socialsekreterare och eventuellt god man. Vid det mötet får du berätta om dig själv och försöka beskriva hur du vill ta hand om den unge samt visa det rum du erbjuder. Om alla parter är eniga och det bestäms att en placering sak bli av hos dig görs en planering upp om, när och hur flytten ska gå till.

Det får familjehemmet av oss 

Familjehemskonsulenten erbjuder kontinuerligt stöd, handledning och vägledning för att underlätta och göra mottagandet ännu bättre. Vi erbjuder även utbildningar om olika kulturer, asylprocess, ensamkommande barn och integrationsfrågor. Du som familjehem får ett journummer till din konsulent som du når dygnet runt vid eventuella frågor.
Familjehemmen får en ersättning som täcker omkostnader samt ett arvode.