Träningslägenheter


För de ensamkommande flyktingbarn som fyllt 18 år som ska ta det sista steget mot ett självförsörjande liv erbjuder vi träningslägenheter.

Målet med våra träningslägenheter är att boendet ska vara en trygg och stabil miljö för ungdomen som förbereder ungdomen på ett eget boende, självförsörjning med integration i fokus. Vi vill att ungdomarna som skrivs ut från vår verksamhet ska vara självständiga och etablerade individer i samhället med skola som det viktigaste prioriteringsområdet.

En ungdom som bor i någon av våra träningslägenheter tilldelas en kontaktperson som har kontinuerlig kontakt och träffar ungdomen regelbundet. Den placerade ungdomen erbjuds läxhjälp, stöd i vardagen med exempelvis matinköp, matlagning, kontakt med sjukvård och myndigheter, skolbesök, CV-skrivning och jobbletande.

Vi tycker att det är viktig att ungdomar har en meningsfull fritid och har som mål att alla våra inskrivna ungdomar har en fungerande fritidsaktivitet. Vårt mål är också att vi ska ha gemensamma aktiviteter/utflykter/studiebesök med våra ungdomar minst en gång i månaden.